از این پس کاربران پس از نام‌نویسی باید ایمیل خود تایید کنند تا اکانت ساخته شده را فعال کنند. در هنگام ویرایش پروفایل چنانچه کاربران ایمیل خود را تغییر دهند، باید ایمیل نو را تایید کنید تا تغییر بصورت نهایی انجام شود. کاربرانی که پیش از این نام‌نویسی کرده‌اند نیز به هنگام تلاش برای ورود به کنترل پنل خود با پیغام «ایمیل فعال‌سازی اکانت مجددا برای‌تان فرستاده شد.» روبه‌رو می شوند و باید اکانت خود را تایید کنند تا بتوانند به کنترل پنل خود دسترسی پیدا کنند.


هنگامی که در سایت، تایید ایمیل یا فعال‌سازی اکانت مطرح می‌شود، یک ایمیل با محتوای یک آدرس اینترنتی (URL) و یک کد (Code) برای‌تان فرستاده می‌شود که باید وارد URL فرستاده شده شوید و کد را وارد کنید تا فعال‌سازی انجام شود.