پس از بررسی های لازم روند ورود کاربران تعیین شد.


شناسه کاربران، ایمیل آنها می باشد.


برای ورود، کاربر ایمیل و گذرواژه اکانت نوین پیج خود را وارد می‌کند.


برای راحتی ورود بعدی ایمیل به خاطر سپرده می‌شود اما برای امنیت بیشتر کاربران، گذرواژه باید دوباره نوشته شود.


کاربر می تواند با دکمه «بیرون‌رفتن» از اکانت خود خارج شود یا اینکه مرورگر اینترنت (Internet Browser) خود را ببندد و در این صورت برای ادامه کار با اکانت و وبلاگ های خود، ورود دوباره نیاز است.