صفحه فیسبوک و گوگل+ سرویس وبلاگ دهی نوین پیج راه‌اندازی شد.


صفحه فیسبوک: https://www.facebook.com/NovinpageOfficial


صفحه گوگل+: https://www.google.com/+NovinpageOfficial